• Home
 • >
 • School Circulars

PTA 2021-2022

 • Date
  No.
  Title
  Download
 • 26/11/2021
  06
  2021環境教育親子遊
 • 28/10/2021
  05
  家長工作坊 第一次活動 繪情繪聲•情緒管理
 • 07/10/2021
  03E
  S2家長資訊日R1
 • 07/10/2021
  03D
  S1家長資訊日R1
 • 27/09/2021
  04
  S1及S2家長關顧小組 第一次活動 網上影片分享會:鮑思高傳 (上集)
 • 10/09/2021
  03C
  S4_家長資訊日
 • 10/09/2021
  03B
  S6_家長資訊日
 • 10/09/2021
  03A
  S5_家長資訊日
 • 04/09/2021
  02
  召開家長教師會第二十八屆會員大會事宜
 • 03/09/2021
  01B
  執行委員會委員提名
 • 03/09/2021
  01A
  家長會員紀錄及義工招募
Top