Inter School Swimming Competition

Date: 26/10/2023

Grade A

6B 楊嘉傑 Yeung Ka Kit Johnathan

6C 區逸昇 Au Yat Shing

6C 李諾軒 Lee Nok Hin

6D 張羽 Cheung Yu Curtis

6D 林謙 Lam Him

5A 陳承晉 Chan Shing Chun Jeffrey

5A 鄭正弦 Cheng Ching Yin

4A 鍾震峰 Chung Chun Fung

4A 鍾鼎文 Chung Ting Man

 

Grade B

3B 陳以正 Chan Yee Ching

3B 廖丞鋒 Liu Shing Fung

3C 周樂新 Chou Lexin

3C 劉哲騫 Lau Chit Hin

2D 尹滙深 Wan Wui Sum

 

Grade C

2B 張承軒 Cheung Shing Hin

2B 葉廷浚 Yip Ting Tsun

2D 李柏翹 Lee Pak Kiu

1A 陳皓峰 Chan Ho Fung

1C 吳嘉楠 Ng Ka Nam Dominic

Top