Announcement

Announcement
 
  << Back to Announcement Index
spacer
spacer
03-Jun-2019
鮑思高神父奬 2019
   
So Tsz Wai William  
   
鮑思高神父奬是為了鼓勵在學業和服務他人兩方面有優秀表現的慈幼大家庭學生,本年度鮑思高神父奬現正接受報名,歡迎成績優異、品格良好、且對學校或社會有貢獻的同學申請,得獲者可獲頒發慈幼會總會長親筆簽名的奬狀及20,000元奬學金。有意報名的同學可找蘇祉維老師索取申請表格,截止日期為6月28日。

 

 

 
學識與虔敬並重
SCIENTIA ET PIETAS