Announcement

Announcement
 
  << Back to Announcement Index
spacer
spacer
18-Feb-2019
中樂團敲擊班
   
Lui Yiu Sun  
   
導師告假,明天放學後的敲擊班暫停,將另行補課。

 

 

 
學識與虔敬並重
SCIENTIA ET PIETAS