Announcement

Announcement
 
  << Back to Announcement Index
spacer
spacer
07-Nov-2018
宗教事項
   
So Tsz Wai William  
   
1. 今天博雅教育課,中一級分流上課,不用分流的同學請留在課室。

2. 慈青年中心將乘聯English Corner 在下星期一至三一同舉播放蟻俠,歡迎大家攜到飯盒到慈幼青年中心一同學習英語,換取奬品。

 

 

 
學識與虔敬並重
SCIENTIA ET PIETAS