Announcement

Announcement
 
  << Back to Announcement Index
spacer
spacer
11-Apr-2018
宗教事項
   
So Tsz Wai William  
   
1. 今天中二級博雅教育課分流上課;中一級則不用分流,請全級到廣用室上課。

2. 今天放學後慈幼青年中心不會開放。

3. 慈青將於明天舉行罰球神射手大賽,歡迎會員及非會員參加,有意參加的同學可到慈幼青年中心報名。

主佑各位,亞肋路亞!

 

 

 
學識與虔敬並重
SCIENTIA ET PIETAS