Announcement

Announcement
 
  << Back to Announcement Index
spacer
spacer
08-Nov-2017
中樂團二胡課取消
   
Lui Yiu Sun  
   
二胡導師請假,今天和下星期三二胡班取消,容後通知補課安排。

 

 

 
學識與虔敬並重
SCIENTIA ET PIETAS