Announcement

Announcement
 
  << Back to Announcement Index
spacer
spacer
06-Sep-2017
學界游泳比賽及泳隊選拔
   
Chan Man Yiu  
   
學界游泳比賽將於十月中舉行,我校會於本周四進行泳隊選拔,有興趣參與的同學,請準時於九月七日(星期四)下午3時50分前到達中山紀念公園游泳池入口處集合。通過水試的同學,將能加入我校泳隊,並有機會代表學校出戰學界游泳比賽。如有疑問,請聯絡陳民耀老師。

 

 

 
學識與虔敬並重
SCIENTIA ET PIETAS