Announcement

Announcement
 
  << Back to Announcement Index
spacer
spacer
01-Jun-2017
師生夫子盾
   
FUNG Ka Yu  
   
平時上堂,我地問老師咩佢地都識,才高八斗,自己就好似知識貧乏,不過今日午飯時間就唔同啦,你可能知道一啲老師都唔知嘅知識。今日午飯時間係一年一度嘅師生夫子盾,同學可以帶埋飯盒黎室內活動中心,睇各位師生知識嘅比拼,亦都睇下自己識答幾多條有趣嘅常識題。

 

 

 
學識與虔敬並重
SCIENTIA ET PIETAS