Announcement

Announcement
 
  << Back to Announcement Index
spacer
spacer
08-Sep-2017
中樂團總練習
   
Lui Yiu Sun  
   
中樂團將於本星期日為九十周年開放日演出排練。時間上午9時45分至11時30分,地點為B301室。是次連同舊生合練,請各位獲邀參演的同學務必出席,並於排練前先自行練習。

 

 

 
學識與虔敬並重
SCIENTIA ET PIETAS